proč pomáhám?

Dostal jsem život

Myšlenku založit nadační fond Archanděl jsem dostal po své úspěšné transplantaci jater, kterou jsem prodělal tři dny po mých 49. narozeninách v červenci 2022. Po zařazení do Národního registru osob čekajících na transplantaci, tzv. čekací listiny jsem si uvědomil, co vše by měl člověk v poměrně krátké době vyřešit, aby usnadnil život nejbližším v případě komplikací nebo neúspěšné operace a mohl, pokud možno bez obav, vstoupit na operační sál.

 Z lékařského a psychologického hlediska poskytují transplantační centra výbornou a kvalitní péči, včetně veškerých rad a informací, jak se Váš život po transplantaci změní. Pro pacienty je ale už mnohdy komplikované vyřízení „běžných administrativních záležitostí“. Z důvodu nemoci, která Vám způsobí špatný fyzický stav doprovázený únavou člověku pomalu ani nezbývá síla vyřešit vše potřebné na jednotlivých institucích. Je pak těžké řešit na úřadech třeba žádost o invalidní důchod s doložením veškerých podkladů, zejména pro lidi, kteří zůstanou v této nelehké době sami. Po zápisu na čekací listinu jsem si uvědomil, že do této doby jsem vše řešil sám a nikdo z mého blízkého okolí nemá kompletní informace o uzavřených smlouvách, přístupech, firemní správě, pojištění, chodu domácnosti, platbách apod.

Musel jsem zajistit vypořádání hypotečního úvěru, dispoziční právo k účtu i po smrti, sepsat přehled všech registračních údajů a přístupových hesel. Do šanonu jsem přehledně urovnal veškeré náležitosti a potřebné doklady (od rodného listu, všech potřebných dokladů, lékařských zpráv a listin až po např. pojistnou smlouvu pro případ smrti). Zároveň jsem připravil seznam klíčů, datových úložišť a sepsal různá řešení pro provedení změn. Musel jsem mít také zajištěný pobyt po propuštění z nemocnice do prostředí bez zvířat a případně nemocných členů rodiny.

Na závěr jsem v „osobním šanonu“ mohl sdělit i představu rozloučení v případě smrti a se vším jsem následně seznámil nejstaršího syna. Naštěstí jsem nyní vděčný celému týmu lékařů, kteří mi umožnili návrat do života, a to bohužel i za tu nejvyšší cenu a za nikdy nekončícího smutku jiné rodiny mého dárce. Bohužel následně i v mém životě přišel vedle štěstí i smutek z úmrtí tatínka, a to jen čtyři měsíce po transplantaci.

 Vážím si příležitosti nového života a rád pomáhám i ostatním lidem, zapsaným na čekací listině, které trápí nejistota a stejně jako dřív já čekají na telefonát ohledně odvozu na transplantaci, aby jejich čekaní bylo pokud možno alespoň v nějaké oblasti klidné. 

Cílem Nadačního fondu Archanděl je pomoci právě lidem před transplantací a po transplantaci se opět zapojit pokud možno do běžného života. Pomáhat lidem řešit jejich věci v jednotlivých institucích, hledat uplatnění, zajistit péči o stávající domácí mazlíčky s ohledem na nový zdravotní stav. Pomáhat jim uspořádat podklady „osobního“ šanonu. Provádět osvětu lidem čekajícím na transplantaci, co si před a po transplantaci zajistit. V rámci finančních možností podporovat jednotlivé pacienty včetně úprav a vybavení bytů. Rádi s podporou partnerů zajistíme pacientům, kteří budou ve složité finanční situaci mobilní technologie např. telefon pro instalaci aplikace (např. „IKEM Online“), která mi velice pomáhá a kde má pacient mimo jiné přehled zdravotní dokumentace, termíny návštěv, rozpis léků apod. včetně možnosti přivolání si pomoci. S doplněním o chytré hodinky má i zdravotnické zařízení přehled vývoje stavu pacienta po transplantaci. 

Cílem nadace je poskytovat pomoc při novém životním startu. Vyřízení záležitostí osobám, které mají problém vše zvládnout fyzicky nebo už nemají sílu na administrativní činnost s institucemi a úřady a pomoci jim vrátit se do běžného života.

Marek Pieter, zakladatel Nadačního fondu Archanděl