Počet transplantací v ČR v roce 2022

V roce 2022 bylo provedeno celkem 872 transplantací orgánů. Na transplantaci aktuálně čeká 1039 pacientů zapsaných na čekací listině.

Statistika

872

Celkový počet transplantací

81

Transplantací srdce

54

Transplantací plic

180

Transplantací jater

520

Transplantací ledvin

Proč pomáhám?

Dostal jsem život

Myšlenku založit nadační fond Archanděl jsem dostal po své úspěšné transplantaci jater, kterou jsem prodělal tři dny po mých 49. narozeninách v červenci 2022. Po zařazení do Národního registru osob čekajících na transplantaci, tzv. čekací listiny jsem si uvědomil, co vše by měl člověk v poměrně krátké době vyřešit, aby usnadnil život nejbližším v případě komplikací nebo neúspěšné operace a mohl, pokud možno bez obav, vstoupit na operační sál.

Číst více

Podpořili nás

Rádi bychom upřímně poděkovali našim partnerům za jejich cennou podporu našeho nadačního fondu.

hejtman libereckého kraje

Martin Půta 

Hejtman Libereckého kraje Martin Půta udělil záštitu na podporu činnosti Nadačního fondu Archanděl dne 14.9.2023.

Společnost

FinYes s.r.o.

FinYes s.r.o. je česká společnost, která se specializuje na administraci elektronických aukcí a na poskytování finančních a nákupních služeb především městům a podnikům. Společnost zajišťuje nákupy na komoditní burze.

ČASOPIS

Veřejné zakázky

Nejpopulárnější odborný časopis o veřejných zakázkách v České republice. 
Časopis Veřejné zakázky je od roku 2003 tradiční odborné periodikum vycházející 6x ročně, které poskytuje důležité informace, novinky, rozhovory, fóra názorů a odborné texty v celé šíři problematiky veřejného zadávání. 

Poděkování

Individuální dárci:

Irena Umlaufová, Jablonec nad Nisou
Ing. Marek Mařík, Benátky nad Jizerou

Transplantační centra v České republice

Kdo je čekatelem?

Pacient zapsaný v Národním registru čekatelů na transplantaci je člověk, který čeká na svou šanci na nový orgán. Čekací listiny jsou vytvořeny pro každý orgán a tkáň a jsou jednotné pro celou Českou republiku. Obsahují důležité identifikační a lékařské údaje, které je nezbytné pravidelně aktualizovat. Správu a aktualizaci listin zajišťuje Koordinační středisko pro transplantace (KST).

Pro zařazení na čekací listinu musí pacient splňovat přesně stanovená kritéria. Musí trpět nezvratným selháním orgánu, které nereaguje na léčbu a není možné jej jiným způsobem řešit. Zařazení na čekací listinu provádí specializovaný lékař ve spolupráci s regionálním transplantačním centrem a vždy se souhlasem pacienta. Klíčové je správně načasovat zařazení, takže pacient je ve fázi celkově dobré kondice, která se zhoršuje v důsledku selhávající funkce orgánu.

Výběr nejvhodnějších příjemců pro transplantaci orgánů se provádí na základě shody v krevní skupině, váhových a velikostních parametrů mezi dárcem a příjemcem. U srdce a jater se také zohledňuje naléhavost transplantace a příslušný region. Při výběru ledvin se kromě výše uvedených kritérií zohledňuje také imunologická shoda a doba čekání. Samotný proces výběru příjemců je zpracováván počítačově v Koordinačním středisku pro transplantace.

Archanděl

Zvolení Archanděla jako součásti jména a symboliky nadačního fondu představuje jeho vizi poskytovat komplexní podporu, sílu, ochranu a naději lidem, kteří čekají nebo již prošli transplantací orgánů.
Síla a ochrana: Archanděl je vnímán jako bytost s vysokou mocí a silou, která je schopna poskytnout ochranu a pomoc. Nadační fond si přeje vyjádřit sílu a ochranu, kterou poskytuje lidem před a po transplantaci orgánů a zároveň zdůraznit důležitost péče o jejich zdraví.
Naděje a zázrak nového života: Archanděl je často spojován s nadějí a zázraky. Nadační fond chce symbolicky představit naději a druhou šanci, kterou přináší lidem před transplantací. 
Nadační fond chce zároveň zvýšit pocit naděje a inspirace těmi, kteří již prošli touto obtížnou cestou.